Usługi BHP

Oferujemy wykonywanie usług w zakresie BHP:

 • stałej kontroli warunków pracy na poszczególnych stanowiskach,
 • przeprowadzania audytów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykonywanie i aktualizowanie ocen ryzyka zawodowego,
 • przeprowadzanie szkoleń bhp – wstępnych i okresowych,
 • zlecanie badań i pomiarów czynników pracy,
 • przeprowadzanie postępowań powypadkowych,
 • wsparcie podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pomoc w
  realizacji nakazów i decyzji ww. organów,
 • wsparcie w prowadzeniu dokumentacji bhp, np. rejestry szkoleń, rejestr badań medycyny pracy,
  rejestry ocen ryzyka zawodowego i chemicznego, rejestr środków i substancji chemicznych, rejestry
  wypadków, rejestr zachorowań i chorób zawodowych
 • doradztwo bhp.

Oferujemy

 • Oferujemy objęcie Państwa firmy stałą opieką lub współpracą doraźną na potrzeby wykonania
  konkretnego zadania.
  Zlecając nam powyższe zadania możecie Państwo spać spokojnie, gdyż oferujemy wykonanie usług na
  najwyższym poziomie przez wykwalifikowaną kadrę. Zlecenie działań związanych z bhp jest dla
  Państwa wygodną formą wypełnienia jednego z obowiązków pracodawcy, jakim jest zapewnienie
  bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
  Koszty obsługi bhp ustalane są indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa – w celu dokonania
  wyceny prosimy o przesłanie zapytania zawierającego informacje:
 • ilość pracowników,
 • ilość oddziałów – miejsc pracy pracowników,
 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • czy współpraca ma być stała, czy zlecają Państwo wykonanie konkretnego działania.

Oferujemy objęcie Państwa firmy stałą opieką lub współpracą doraźną na potrzeby wykonania konkretnego zadania.

Zlecając nam powyższe zadania możecie Państwo spać spokojnie, gdyż oferujemy wykonanie usług na najwyższym poziomie przez wykwalifikowaną kadrę. Zlecenie działań związanych z bhp jest dla Państwa wygodną formą wypełnienia jednego z obowiązków pracodawcy, jakim jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Koszty obsługi bhp ustalane są indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa – w celu dokonania wyceny prosimy o przesłanie zapytania zawierającego informacje:

 • ilość pracowników,
 • ilość oddziałów – miejsc pracy pracowników,
 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • czy współpraca ma być stała, czy zlecają Państwo wykonanie konkretnego działania.