Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem, który powinien być przedstawiony podczas każdej transakcji kupna-sprzedaży budynku, mieszkania oraz podczas zawierania umowy najmu. Oferujemy Państwu przygotowanie świadectwa energetycznego lokalu lub budynku wraz z wpisaniem świadectwa do rejestru świadectw prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury. Wpisu może dokonać tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia (kliknij tu) oraz daje pewność prawidłowo przygotowanego dokumentu.

Poniżej przedstawiamy przykładową propozycję kosztów wykonania dokumentu. Należy pamiętać, że przedstawione koszta są orientacyjne, a cena końcowa jest ustalana indywidualnie. Składa się na nią m.in. wielkość i skomplikowanie obiektu oraz dostępna dokumentacja.

  • Mieszkanie – od 100 zł
  • Dom do 150 m2 – od 150 zł
  • Dom powyżej 150 m2 – od 300 zł
  • Budynek wielorodzinny – od 800 zł
  • Budynek biurowy lub użyteczności publicznej – od 800 zł