Dobór instalacji odnawialnych źródeł energii

Rosnąca świadomość ekologiczna oraz chęć oszczędności energii skłaniają nas do inwestycji w odnawialne źródła energii. Niestety takie źródła są obarczone dużą czułością na błędy w doborze, projektowaniu i sterowaniu taką instalacją, przez co ich działanie może być nieefektywne.

Nasza oferta to:

  • przeprowadzenie analizy dostępnych rozwiązań odnawialnych źródeł energii;

  • wykonanie w specjalistycznym oprogramowaniu obliczeń ilość uzyskiwanej energii i dzięki temu wskazanie rozwiązań najkorzystniejszych, zarówno pod względem doboru typu urządzeń, ich sposobu montażu i użytkowania.

Zawsze staramy się przedstawić kilka konkurencyjnych rozwiązań z przeprowadzeniem uproszczonej analizy finansowej (możliwe jest zrobienie kosztorysów szczegółowych – więcej informacji tu) i w ramach konsultacji doradzić Państwu, które rozwiązanie byłoby najbardziej optymalne.

Dodatkowo oferujemy wsparcie podczas starań o wsparcie finansowe na inwestycje – więcej informacji tu.