Kosztorysy

Inwestycje budowlane wiążą się z dużymi nakładami finansowymi. Aby poznać wysokość tych kosztów konieczne jest przygotowanie kosztorysu.

Oferujemy Państwu przygotowanie kosztorysu dostosowanego do potrzeb danego zlecenia. Oferujemy:

  • kosztorysy inwestorskie – przygotowywane dla inwestora w celu ustalenia przewidywanego kosztu budowy; istnieje możliwość przygotowania kosztorysów kilku wariantów inwestycji w celu ich porównani i wybrania najkorzystniejszej,
  • kosztorysy ofertowe – przygotowywane dla firm które chcą wystartować w przetargu lub postępowaniu ofertowym na budowę, ale muszą znać koszt budowy żeby zaoferować realną cenę,
  • kosztorysy powykonawcze – wykonywane po zakończeniu robót w celu rozliczenia firmy budowlanej z inwestorem za faktycznie wykonane roboty,
  • kosztorysy zmienne i dodatkowe.

Wykonujemy kosztorys metodą uproszczoną i szczegółową. W swojej pracy posługujemy się naszą wiedzą, doświadczeniem i profesjonalnym oprogramowaniem oraz systematycznie aktualizowanymi bazami cenowymi.

Wykonujemy również usługi przedmiaru i obmiaru – zarówno na potrzeby przygotowywanych kosztorysów, jak i do zastosowań zewnętrznych.

Ceny ustalamy indywidualnie i zależą od dostępnej dokumentacji, konieczności wykonania przedmiaru/obmiaru, wielkości obiektu.