Inne usługi

Pomiary termowizyjne

…Grzejesz w mieszkaniu a mimo to jest ci zimno?

Zastanów się dlaczego!?!?!?!

Wykonanie pomiarów z użyciem kamery termowizyjnej pozwala wykryć nieprawidłowości konstrukcyjne budynków. Pomiary wykonane w odpowiednich warunkach pozwalają zlokalizować mostki cieplne czyli tzw. miejsca zintensyfikowanych strat ciepła oraz określić ich wielkość. Możliwe jest również wykrycie nieprawidłowości i błędów robót budowlanych.

Innym zastosowaniem kamery termowizyjnej jest określenie obszarów muru narażonych na przemarzanie i wykrywanie zawilgocenia ścian. Podczas określania zawilgocenia posługujemy się zestawem instrumentów, tj. kamerą termowizyjną, miernikiem wilgotności, pirometrem.

Z badań termowizyjnych składamy inwestorowi odpowiedni raport, którego zawartość jest indywidualnie ustalana – może zawierać jedynie wskazanie miejsc mostków cieplny, ale również określenie ilości uciekającego ciepła czy też ofertę rozwiązania zmniejszenia powstających strat ciepła.

Pomiary zawilgocenia budynków

Zabiegi termomodernizacyjne w budynkach związane są często z montażem izolacji termicznej ścian, stropów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na bardziej szczelną. Powoduje to ograniczenie przepływu powietrza wentylacyjnego co w konsekwencji prowadzi do zawilgocenia ścian. Zacieki w narożach pomieszczeń częśto prowadzą do wykwitów pleśni, a te z kolei mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie domowników i użytkowników budynków.

W celu określenia wielkości problemu proponujemy Państwu pomiary zawilgocenia ścian, podłogi i sufitu, określenie temperatury powierzchni przegród z określeniem zagrożenia wykraplania się pary wodnej zawartej w powietrzu. W wyniku pomiarów i analiz przygotujemy raport zawierający określenie newralgicznych miejsc w mieszkaniu/budynku, wskażemy sposoby i metody ograniczenia zawilgocenia oraz zaproponujemy jak można usunąć zagrzybienie.

Zakres i zawartość każdego raportu jest ustalana indywidualnie wg potrzeb klienta.

Kontrola systemów ogrzewania i klimatyzacji

Polskie przepisy prawa nakładają na właścicieli i zarządców budynków obowiązek cyklicznej kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków kontrole powinny być wykonywane:

  • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
  • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
  • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
  • co najmniej raz na 5 lat – dla urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Proponujemy Państwu wykonanie takich kontroli zgodnie z Ustawą, przygotowanie prawidłowego rapartu pokontrolnego.

Szukanie „słabych punktów budynku” pod względem komfortu cieplnego i zdrowia

Budowa czy remont naszego domu to inwestycja bardzo kosztowna, wiążąca się często z koniecznością wzięcia kredytu na wiele lat. Niestety często po rozpoczęciu użytkowania budynku okazuje się, że nie czujemy w nim komfortu cieplnego. Powody mogą być różne – źle wyregulowana instalacja, błędy wykonawcze, projektowe, wady ukryte urządzeń czy materiałów.

Marzy ci się dom? Ale jakie zródła ciepła w nim zainstalować? Jaka instalacja ogrzewania byłaby najbardziej optymalna? W których miejscach i jak poprowadzić wentylację? Na co w ogóle zwrócić uwagę?

Jeśli chcesz spokojnie mieszkać nie ma co liczyć na firmy, które powiązane są z konktretnymi systemami ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji- wybierz niezależnego eksperta, który pokaże ci wachlarz różnych rozwiązań dopasowanych zarówno do warunków w których budujesz dom jak i twoich potrzeb.

Oferujemy konsultacje na etapie projektowania i doboru urządzeń, wsparcie nadzoru prowadzonych prac oraz sprawdzenie odbiorcze wykonanych robót. Nasze niezależne wsparcie pomoże Państwu ustrzec się przed niskiej jakości wykonaniem prac. Roboty remontowe, budowlane czy instalacyjne wykonywane są raz na wiele lat (tak powinno być!), dlatego muszą to być usługi wykonane na najwyższym poziomie.

Możemy Państwu również pomóc już po wykonaniu robót, gdy wykonane instalacje i urządzenia budzą Państwa niepokój lub nie spełniają oczekiwań co do odczucia komfortu cieplnego. Wykonujemy odpowiednie pomiary w budynku, określamy Państwa wymagania i względem tego określamy miejsca problemowe, ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.

Dodatkowo oferujemy Państwu przeprowadzenie mniej lub bardziej szczegółowej analizy finansowej poszczególnych rozwiązań – więcej informacji niżej.

Symulacje energetyczne w Energy+ oraz ESP-r

Podstawowe obliczenia energetyczne dla budynków są przeprowadzane w tak zwanych warunkach statycznych tj. przyjmuje się pewne stałe wartości. Jednak rzeczywistość jest nieco inna – przepływ ciepła i masy w budynkach (jak w całym świecie realnym) jest procesem dynamicznym, w którym pewne parametry zmieniają się stale i zależą od wielu danych wejściowych. W podstawowych obliczeniach uproszczenia związane z założeniami statycznymi nie wpływają na wyniki końcowe, dlatego są szeroko wykorzystywane i dopuszczane przez przepisy prawa. Jednak są sytuacje, gdy potrzebne są bardziej dokładne obliczenia lub wyniki pośrednie np.optymalizacje budynków.

Dla takich przypadków proponujemy Państwu przeprowadzenie symulacji uwzględniających dynamiczną zmianę parametrów: temperatura zewnętrzna i wewnętrzna, nasłonecznienie, oddziaływanie wiatru, zyski i straty ciepła itp. Symulacje wykonywane są w środowiskach Energy+ lub ESP-r na których opiera się większość badań i prac naukowych na świecie.

Szczegóły symulacji ustalane są indywidulanie – zapraszamy do kontaktu.

Badanie opłacalności inwestycji

Remont, termodernizacja budynku czy wymiana kotła-źródła ciepła to bardzo kosztowana inwestycja. Dobra inwestycja to taka, która zwraca się w bardzo krótkim czasie.

Ale jak prawidłowo określić jak szybko inwestycja się zwróci? Która inwestycja będzie tą najlepszą? Czy rozwiązanie zastosowane przez mojego znajomego będzie też dobre dla mnie?

Odpowiedź na te pytania nie jest prosta – zależy o wielu czynników. Istotna jest oszczędność, którą uzyskujemy, jakie będą koszty uniknięte, jaka jest forma finansowania inwestycji – środki własne, kredyt.

Nasza pomoc będzie polegać na przekalkulowaniu kilku rozwiązań i porównania „zysków i strat”, tak aby wskazać, która opcja dla Państwa będzie najkorzystniejsza.